Voor bedrijven

"Zorg voor je medewerkers:
het balanceren van ambities en welzijn".

thumbnail_35B7DC11-DB32-4ACE-AB25-B3F96408A267

Een gezonde werkplek

De nachtmerrie voor iedere leidinggeven of ondernemer;  jij hebt jaren lang hard gewerkt aan het op bouwen van je bedrijf of team jullie waren zo goed op weg en de een na de ander komt ziek thuis te zitten. Een ramp voor je team of bedrijf maar zeker ook voor je teamlid of werknemer.

Jullie willen zo snel mogelijk uit deze situatie, op een manier die voor jullie beiden werkt.

Als organisatie of leidinggevende geef je om je medewerkers en teamleden. Gelukkige en gezonde medewerkers zijn het fundament van je organisatie. Maar de (groei)ambities van de organisatie, de hoge werkdruk en de grote betrokkenheid van medewerkers bij hun werk heeft een keerzijde. Het vraagt veel van de mensen. Soms te veel.

Want de werkelijkheid is dat het grootste deel van de medewerkers:

  • Structureel te veel stress ervaart.
  • Mentale en fysieke gezondheidsklachten ontwikkelt als gevolg van een ongezonde leefstijl.
  • Zowel fysieke als mentale vermoeidheid ervaart als gevolg van werk en in combinatie met het gezin.

Wist je dat:

  • 1 op de 6 medewerkers burn-out klachten ervaart.
  • 1.2 miljoen mensen momenteel burn-out klachten hebben.
  • 34% van het verzuim veroorzaakt wordt door werk gerelateerde stress.
  • 50% van de Nederlanders worstelt met overgewicht en alle fysieke en mentale gevolgen daarvan.
  • 70% van ziekte veroorzaakt wordt door ongezonde leefstijl.
  • 29% van de werkende Nederlanders zeer vermoeid is.

Medewerkers betalen een hoge prijs in termen van gezondheid en werkgeluk, wat zich ook vertaalt naar aanzienlijke kosten voor de organisatie. Vaak zijn deze kosten onnodig.

Om je een idee te geven:

Een zieke medewerker kost al snel € 500 euro per dag (hoe hoger de lonen, hoe hoger de kosten).

Langdurige uitval door stress of chronische ziekte worden geschat op € 60.000 - 80.000 euro per werknemer.*

*Deze kosten lopen verder op wanneer vervanging van deze medewerker, de toegenomen werkdruk bij collega’s en gemiste inkomsten worden meegerekend.

Vitaliteit gaat om de hoeveelheid levensenergie en levenskracht

Vitale medewerkers zetten graag een stap extra voor je organisatie en zijn meer geïnspireerd en betrokken dan niet-vitale medewerkers. Tevens hebben zij meer energie en een betere focus. Vitaliteit op de werkvloer leidt tot een hogere productiviteit en ook tot minder ziekteverzuim. Het is dus erg belangrijk voor jouw team of bedrijf.

Maar: hoe maak je je bedrijf of team vitaler?

Je kunt je mensen niet verplichten tot meer vitaliteit. Ze zullen het dan snel ervaren als ongewenste bemoeienis met hun gezondheid.

Zorg er daarom voor dat ze zelf vitaler willen worden. Dat kan bijvoorbeeld via voorlichting, coaching en het onderwerp positief benoemen tijdens vergaderingen en functioneringsgesprekken.

Ik bied hierin onafhankelijke professionele begeleiding.

Voor meer informatie, workshops, lezingen of maatwerk neem gerust contact met mij op.

Meer informatie over de trainingen van Your Holistik Health